Изберете страница

Отделение за образна диагностика

ІІ-ро ниво на компетентност по Медицински стандарт „Образна диагностика”

  1. Отделение за образна диагностика.
  • сектор КАТ
  • сектор Мамографии
  • сектор конвенционална рентгенова графия и скопия

 

В отделението работят и лекари със специалност Рентгенография и четири рентгенови лаборанти.

 

В отделението се извършват следните изследвания:

 

  • Рентгенография;
  • Рентгеноскопия;
  • Мамография;
  • Компютърна томография;

 

Д-р Мария Спасова Никезова

Началник „Образна диагностика”

Завършва  медицина във ВМИ гр. Пловдив през 1990 г.

През 2007 г. завършва Медицинска академия гр. София със специалност  „Ренгенология”.

От 1991 г. е ординатор-ренгенолог в „МБАЛ-Първомай” ЕООД.

От 2002 г. е Началник отделение „Образна диагностика” при „МБАЛ-Първомай” ЕООД.