Изберете страница

Хирургично отделение

ІІ-ро ниво на компетентност по Медицински стандарт „Хирургия”

Тел: 0896 83 51 55

 

Структура:

Общият брой легла в отделението са 14 – обща хирургия

 

В отделението работят шест  лекари със следните специалности:

  • Хирургия,
  • Ортопедия и травматология
    Медицински сестри: 9
    Технически секретар: 1

 

Операционен блок – намира се на етажа на Хирургично отделение с добра комуникация за приемане и предаване на оперираните пациенти. Разполага с 3 операционни зали – септична и асептична със съвременно оборудване и апаратура – ЕКГ апарат, монитор „Шилер“ с възможност за постоянно следене на жизненоважните показатели, респиратор за обдишване, дефибрилатор, реанимационна количка, перфузори.

 

Дейност:

  • Анестезиологичната и хирургична дейност се извършва съгласно приетите Национални стандарти по Хирургия, Анестезиология и Реанимация
  • Съвременно мониториране на всички жизнени функции
  • Осигурено е 24-часово дежурство в екип – лекар, медицински сестри и санитар.

 

Клинични пътеки

 

 

Телефон:
0896 83 51 55

Д-р Костадин Георгиев Георгиев

Д-р Костадин Георгиев Георгиев

Началник отделение

1988 г. – Висш медицински институт „Иван П. Павлов” – Пловдив

1994 г. – Висш Медицински Институт – София, – специалност „ Хирургия”

Началник Хирургично отделение при „МБАЛ-Първомай” ЕООД от април 2014 г.