Изберете страница

История

„МБАЛ-Първомай” ЕООД е правоприемник на Общинска (районна) болница гр. Първомай. Здравното заведение е създадено през 1912 г. като „Третокласна държавна болница” гр. Борисовград. Закрита е през 1930 г. и отново открита през 1941 г. От 1952 г. болницата се помещава в нова сграда на настоящия си терен, където постепенно се разраства като сграден фонд, персонал и дейност.

До началото на здравната реформа здравното заведение обединява поликлиника (включително звено за бърза и неотложна медицинска помощ) и стационар.

В началото на 2000 г. поликлиниката към Районна болница – Първомай се обособява като Медицински център за извънболнична помощ, а стационарът се преобразува в „МБАЛ-Първомай” ЕООД. Така интегрирането на болницата с доболнична помощ позволява предлагането на комплексно медицинско обслужване на пациентите.

„МБАЛ-Първомай” ЕООД е със специално построена за болнична цел сграда с изградени добри и постоянни транспортни връзки и комуникации, изключително благоприятно за достъпа на нуждаещите се до лечебното заведение. Разположена е на възлово място в града с лесен достъп за пациентите от обслужвания регион.

В лечебното заведение днес работят над 190 човека, от които 50 лекари, а пациентите, годишно обслужвани в болницата са над 7000.