Изберете страница

Управление

Д-р Румяна Димитрова Бойлова

Д-р Румяна Димитрова Бойлова

Управител

Специалист по „Детски болести”.

Завършва висше медицинско образование през 1985 г във ВМИ- гр. Пловдив.

Започва работа като ординатор в „МБАЛ- Първомай” през 1985г.

От 2001 до 2006 г- началник отделение по „Педиатрия” в „МБАЛ- Първомай „ ЕООД; от 2006г- управител на МЦ І – Първомай ЕООД и от 2013г. – управител на “МБАЛ – Първомай” EOOД.

Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Гинка Балева

Гинка Балева

Главна мед. сестра

Гергана Спасова

Гергана Спасова

Главен счетоводител