Изберете страница

За пациента

Дейностите са съобразени с правата за добра медицинска практика при спазване на професионалната тайна и правата на пациента.

Лечението по клинични пътеки за здравноосигурени лица е БЕЗПЛАТНО и се поема от НЗОК.

За здравноосигурени лица – чрез НЗОК ( направление № 3 от личния лекар или специалист.

При необходимост направление № 7 за хоспитализация се издава от медицинския център независимо дали сте преминал преглед по НЗОК или платена консултация.)

Ако не сте здравноосигурено лице или нямате направление – заплащате по ценоразписа на болницата, който ще намерите на централна регистратура.

Ако имате допълнително здравно осигуряване в други фондове, попитайте на регистратура дали болницата има договор с вашия фонд.