Изберете страница

Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“

НомерЛинкНаименованиеДата
1PDFРешение (Линк към АОП)20.02.2019
2PDFОбявление (Линк към АОП)20.02.2019
3PDFДокументация20.02.2019
4PDFПроект на договор20.02.2019
5ZIPОбразци20.02.2019
6ZIPЕЕДОП -образец20.02.2019
7PDFТехническа спецификация20.02.2019
8ZIPКСС -образец 520.02.2019
9ZIPМЦ - ЕО 20.02.2019
10ZIPМЦ-ППР-Арх20.02.2019
11ZIPМЦ -ППР- ОВК 20.02.2019
12PDFМЦ - ППР - ЕЕ20.02.2019
13PDFМЦ -ППР- Електр20.02.2019
14PDFМЦ - ППР - Констр20.02.2019
15PDFМЦ -ППР- ПБ20.02.2019
16PDFМЦ - ППР- ПБЗ 20.02.2019
17PDFМЦ- ППР- ПУСО20.02.2019
18PDFРешение Прекратяване25.02.2019
19PDFОбявление за възложена поръчка - прекратена20.08.2019