Изберете страница
  1. Обучение на студенти
  2. За вас специализанти
  3. Свободни места за специализанти по Наредба № 1 в системата на здравеопазването
  4. Договор с Медицински университет Пловдив
  5. Договор с Тракийски университет Стара загора

 

„МБАЛ- Първомай“ ЕООД гр. Първомай  обявява места за лекари-специализанти, финансирани от държавата. Подробности – в прикачения файл, който съдържа заповедта на управителя.