Изберете страница

Доставка на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на „МБАЛ- Първомай“ ЕООД при условие за обратно изкупуване на наличната ехографска система

Публична покана, публикувана в АОП под №9048578 от 04.12.2015 г Публична покана – 04.12.2015 – /оттеглена на 08.12.2015 г.15:49 ч./ Приложения към публичната покана (Документация) – 04.12.2015 – /оттеглена на 08.12.2015 г.15:49 ч./ Публична...

Приключила – Доставка на горива чрез зареждане на моторните превозни средства на “МБАЛ – Първомай” ЕООД гр. Първомай с електронни карти

Публична покана, публикувана в АОП под №9037721 от 29.12.2014 г Публичната покана сканирана – 29.12.2014 г. Документация – 29.12.2014 г. Протокол – 16.01.2015 г. Сключен договор – 10.02.2015...