Изберете страница

Клинична лаборатория

ІІ-ро ниво на компетентност по Медицински стандарт „Клинична лаборатория”

В Клинична лаборатория се извършват следните изследвания:

 • Хематология;
 • Хемостаза;
 • Урина /качествено и количествено/;
 • Течни пунктати и ликвор;
 • Кръвногазов анализ;
 • Хормони;

 

 • Туморни маркери;
 • Сърдечни маркери /тропонин/;
 • CRP количествено;
 • Гликирани белтъци;
 • Микроалбуминория;
 • Клинико-химични изследвания;
 • Електролити

 

В отделението работят и лекари със следните специалности: Клинична лаборатория

Клинични лаборанти: 4

Химици: 2

 

Телефони:

0893 63 18 86

д-р Димитра Тенчева Филипова

д-р Димитра Тенчева Филипова

Началник лаборатория

Началник лаборатория

специалност: Клинична лаборатория

Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт

От 1985 до 1987 г. е ординатор в МБАЛ „д-р. Ат. Дафовски“ АД – Кърджали.

Началник Клинична лаборатория при „МБАЛ-Първомай” ЕООД от 1992 г.