Изберете страница

Патологоанатомично отделение

Структура

  • Секционен блок
  • Патоморфологичен лабораторен блок

За обслужването на тъканната и клетъчна диагностика са внедрени хистологични,хистохимични,цитологични и цитохимични методи за извършване на широк диапазон от хирургични,гинекологични ,гастроентерологични ,дерматологични и други биопсични изследвания/експресни и рутинни/.Оборудването,внедрените технологии и работата на високоспециализирания екип позволява диагностична оценка на хистобиологичния материал  в рамките на три дни ,а на цитобиопсичния от 30 минути до 24 часа.

проф. д-р Христо Николов Миленков

проф. д-р Христо Николов Миленков

Началник на отделение по клинична патология

Завършва медицина в Пловдив през 1951г.
Като патолог работи от 1951 в катедрата по патоанатомия при медцински факултет МУ „Пловдив“, на който е ръководител от 1965г. до 1989г.
От 1991г. е завеждащ отделението по Патоанатомия при „МБАЛ – Първомай“ ЕООД в гр. Първомай.