Изберете страница

Акушеро-гинекологично отделение

ІІ- ро ниво на компетентност по Медицински стандарт „Акушерство и гинекология”

Тел: 0336/ 6 31 63

0896 83 51 54

 

Структура:

 

Общият брой легла е 18, разпределени както следва:

 • Болнична стая към родилен сектор – 1 легло за родилка + 1детско легло
 • Болнична стая към родилен сектор – 2 легла за родилки + 2 детски легла
 • ВИП стая – 1 легло за родилка + 1 детско легло
 • Болнична стая към гинекология – 3 легла
 • Болнична стая към патологична бременност –3 легла
 • Болнична стая към интерупционна – 2 легла
 • Изолатор към гинекология – 1 легло
 • Изолатор към родилно – 1 легло

 

Разкрити сектори:  

 • Гинекологичен сектор
 • родилен сектор
 • неонатологичен сектор.

 

В отделението работят пет  лекари със следните специалности:

 • Акушерство и Гинекология
 • Педиатрия/Неонатология/

Акушерки: 10

Технически секретар: 2

 

Операционен блок

Операционният блок се намира на етажа на АГ отделение с добра комуникация за приемане и предаване на оперираните пациенти. Разполага с две операционни зали – септична и асептична и две родилни зали със съвременно оборудване и апаратура, даващи възможност за добра диагностика и лечебна дейност.

 

Интерупционен сектор

Интерупционният секрор се намира на етажа на отделението.
АГ отделение разполага с 3 токографски монитора, с които се контролира родовата дейнот и сърдечната честота на плода, 2 ехографа, от които единия с вагинална сонда, монитори за следене на основните жизнени показатели, респиратор за обдишване, дефибрилатор, реанимационна количка, перфузори.
В родилна зала има отлични условия за първи грижи за новороденото.

 

Клинични пътеки

Д-р Добрин Кръстев

Д-р Добрин Кръстев

Началник отделение

Завършва висше медицинско образование във ВМИ – гр.Пловдив през 1982 г.
Придобива специалност по Акушерство и Гинекология през 1989 г.
Работи като акушер-гинеколог в „МБАЛ-Първомай” ЕООД от 1982 г.
От 1994 г. след спечелен конкурс е назначен за завеждащ на АГО в „МБАЛ-Първомай” ЕООД.
Член е на Български Лекарски Съюз, БАМА, БДАГ.
Има завършени курсове по: „Оперативна техника”, „Гинекологична ендокринология”, „Ултразвукова диагностика”, „Мониторен контрол на раждането”, „Високо рисково раждане”, „Здравен мениджмънт”.
От 2005г притежава сертификат за следдипломна квалификация за Вътрешен одитор за интегрирани системи за управление.

 

Телефони:

Началник отделение –
Д-р Д. КРЪСТЕВ – 0336/ 6 31 63

0896 83 51 54