Изберете страница

Неврологично отделение

ІІ-ро ниво на компетентност по Медицински стандарт „Неврология”

Тел: 0896 83 51 52

 

Структура:

Общия брой на леглата в отделението са 15, разпределени както следва:

  • Болнична стая за лечение на инсултно болни – 3 легла;
  • Болнична стая за лечение на инсултно болни – 2 легла;
  • Три болнични стаи с по 3 легла;
  • Изолатор – 1 легло.

 

В отделението работят лекари със следните специалности: Нервни болести, Психиатрия , Физикална и рехабилитационна медицина,

8 медицински сестри, 2-ма рехабилитатори, 5 санитари.

 

Отделението е оборудвано със съвременна апаратура – ЕКГ апарат, монитори с възможност за постоянно следене на жизненоважните показатели, дефибрилатор, реанимационна количка, перфузори, ЕЕГ, ЕМГ,  Доплеров сонограф.

 

Дейност:

  • Първични и вторични неврологични прегледи;
  • Диагностика и лечение на централната и периферна нервна система и техните усложнения;
  • Спешна хоспитализация, интензивна терапия и грижи за болни с остро разстройство на мозъчното кръвообръщение.
  • Диагностика и лечение на рисковите състояния на мозъчно-съдовата болест;
  • Осигурено е 24-часово дежурство в екип – лекар, медицински сестри и санитар.

 

Kлинични пътеки

д-р Елена Петрова Коларова

д-р Елена Петрова Коларова

Началник отделение

1987г.- Висш медицински институт „Иван П. Павлов” – Пловдив

1994г.- Висш Медицински Институт – София,- специалност „Неврология”

2011 г. – Медицински Университет – Пловдив – „Здравен мениджмънт”

Началник Неврологично отделение при „МБАЛ-Първомай” ЕООД от август 2013 г.