Изберете страница

Структура

Структурата на Болницата включва отделения, сектори, специализирани лаборатории, консултативни кабинети, административни, помощни и други служби и звена, а именно:

  •  ДКБ /Диагностично-консултативен блок/
  • Отделение по клинична патология – в съответствие с утвърдения медицински стандарт “Клинична патология”
  • Отделение Образна диагностика – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Образна диагностика”
  • Отделение по Вътрешни болести – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Вътрешни болести”
  • Отделение по Хирургия– с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт “Хирургия, неврохирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия”
  • Отделение по Нервни болести – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Нервни болести”
  • Отделение по Педиатрия – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Педиатрия”
  • Отделение по Акушерство и гинекология – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Акушерство и гинекология”; в отделението има създадена структура по неонатология, отговаряща на I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по “Неонатология”
  • Отделение по Анестезия и интензивно лечение – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Анестезия и реанимация”.

 

На територията си “МБАЛ – Първомай” ЕООД разполага с Стерилизация, Болнична аптека, Клинична лаборатория – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Клинична лаборатория”.

 

Болницата  разполага с модерно обзаведена, извършваща пълен набор от изследвания клинична лаборатория.

 

Извършва се  високоспециализирана  медицинска помощ със съвременна апаратура  в областта на образната и функционална диагностика.

 

Болницата разполага със 115 легла.