Изберете страница

Възложител на настоящата обществена поръчка е „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД.

Управителя на „МБАЛ – Първомай” ЕООД за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:„Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта, с Възложител „МБАЛ – Първомай” ЕООД.

 

  1. Решение
  2. Обявление
  3. Документация
  4. Протокол от 27.03-31.03.2014 г. за  обществена поръчка чрез открита процедура
  5. Решение от 31.03.2014 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка
  6. Договор
  7. Информация за изпълнен договор -13.04.2016