Изберете страница
 1. Решение – 08.02.2016
 2. Обявление – 08.02.2016
 3. Документация – 08.02.2016 – / оттеглена на 15.02.2016 г./
 4. Решение за промяна – 15.02.2016
 5. Документация – 15.02.2016 г.
 6. Разяснение – 19.02.2016
 7. Заповед за назначаване на комисия – 21.03.2016
 8. Съобщение на комисията за разглеждане и оценка на офертите – 22.03.2016
 9. Протокол №1 – 22.03.2016
 10. Протокол №2 – 25.03.2016
 11. Решение за определяне на изпълнител – 25.03.2016
 12. Покана за сключване на договор – 25.03.2016
 13. Информация за сключен договор – 13.04.2016
 14. Договор – 13.04.2016