Изберете страница

Обяви за събиране на оферти

Ид.NoОткриване на процедуратаПредмет на поръчкатаНомер на преписка в АОПВид процедура/ основание за провежданеСтатус
1-2017Заповед №23/04.07.2017 г.Доставка на резервни части и ремонт на компютърен томограф CT GE Pro Speed SX PowerПокана до определени лица (чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП)ВЪЗЛОЖЕНА