Изберете страница

Публична покана, публикувана в АОП под №9048578 от 04.12.2015 г

  1. Публична покана – 04.12.2015 – /оттеглена на 08.12.2015 г.15:49 ч./
  2. Приложения към публичната покана (Документация) – 04.12.2015 – /оттеглена на 08.12.2015 г.15:49 ч./
  3. Публична покана – 08.12.2015
  4. Документация – 08.12.2015
  5. Писмо до медиите – 08.12.2015
  6. Заповед за назначаване на комисия – 16.12.2015
  7. Протокол за избор на изпълнител – 18.12.2015
  8. Уведомително писмо – 18.12.2015
  9. Сключен договор – 11.01.2016