Изберете страница
НомерЛинкНаименованиеДата
1PDFРешение Линк към АОП27.02.2019
2PDFОбявление Линк към АОП27.02.2019
3PDFДокументация27.02.2019
4ZIPПриложение образци на документи27.02.2019
5PDFTЕD линк към Приложение към Официален вестник на ЕС27.02.2019
6PDFПротокол №1 09.04.2019
7PDFСъобщение10.04.2019
8PDFСъобщение17.04.2019
9PDFПротокол №223.04.2019
10PDFПротокол №323.04.2019
11PDFПротокол №423.04.2019
12PDFОкончателен Доклад23.04.2019
13PDFРешение 23.04.2019
14PDFОбявление за възложена поръчка 16.05.2019
15PDFTЕD линк към Приложение към Официален вестник на ЕС21.05.2019