Изберете страница

Профил на купувача

Контакти

организатор обществени поръчки – „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -ПЪРВОМАЙ“ ЕООД

гр. Първомай, ул. Княз Борис I № 51

тел.: 0336/ 6 31 61 ; 0336 /6 31 65 ; 0336 / 63162;

e-mail: mbal_par@abv.bg