Изберете страница

Диагностично-консултативен блок

 1. Регистратура
 2. Приемно-консултативни кабинети:
 • Хирургичен;
 • Неврологичен;
 • Педиатричен;
 • Вътрешен;
 • Акушеро-гинекологичен;
 • Кабинет за преданестезиологична обработка на пациенти;
 1. Функционални кабинети:
 • Ехография на коремни органи, щитовидна жлеза и гърда
 • Ехокардиография с доплер и велоергометрия
 • Функционално изследване на дишането  – спирометрия
 • Ендоскопски кабинет
 • Функционално изследване на ЦНС – ЕЕГ, доплерова сонография на екстра – и интрацеребрални и периферни съдове.
 1. Клинико – диагностична лаборатория – клон на СМДЛ “Писанец”, гр. Пловдив
 2. Кабинет за прием на пациенти по спешност /дежурен спешен кабинет/.
 3. Стая за санитарно – хигиенна обработка на пациенти, подлежащи на хоспитализация.
 4. Складови помещения.
 5. Стаи за дежурния персонал – лекар, мед.сестра и шофьор.

 

Телефон:

0896 83 51 49