Изберете страница

Детско отделение

ІІ-ро ниво на компетентност по Медицински стандарт „Детски болести”

Тел: 0896 83 51 53

 

Структура:

Общият брой легла в отделението са 17, разпределени както следва:

  • Болнични стаи №1, №2 и №4 за самостоятелно настаняване на дете и майка – придружител – 3 легла
  • Болнични стаи №5, №6, №7 и №8 за деца от 3 до 13 годишна– 8 легла
  • Изолатор със самостоятелен санитарен възел – 1 легло
  • Болнична стая за деца от 14 до 17 годишна възраст –3 легла
  • Приемен сектор със санитарен възел – 2 легла

 

 

Разкрити сектори:

  • детско вътрешно
  • кърмачески
  • интензивен

Болничните стаи са на боксова система с по едно легло и възможност за настаняване на дете с придружител.

Осигурен е постоянен визуален контакт.
Отделението е оборудвано с необходимата апаратура за диагностика и лечение на заболявания от всички профили на педиатрията.
Осигурен е денонощен планов и спешен прием от специалист.

 

 

 

Клинични пътеки

 

 

д-р Петя Иванова Маршавелова

Началник отделение

Специалност: Детски болести

През 1998 г. придобива специалност „Детски болести”.
От 01.05.2020 г. е Началник отделение.

 

В отделението работят петима лекари със специалност: Детски болести

Медицински сестри: 9
Технически секретар: 1
Санитари: 6

д-р Петя Иванова Маршавелова

Началник отделение

Специалност: Детски болести

През 1998 г. придобива специалност „Детски болести”.
От 01.05.2020 г. е Началник отделение.