Изберете страница

ОАИЛ

ІІ-ро ниво на компетентност по Медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”

Структура:

Брой легла: 6
Помещение за интензивно лечение – 6 легла

Клинични пътеки

 

Д-р Бойко Митев Драганов

Началник отделение

Завършва  медицина във ВМИ гр. Пловдив през 1988 г.

През 2004 г. завършва Медицински университет гр. София със специалност  „Анестезия и интензивно лечение”.

От 1989 г. е ординатор-анестезиолог в „МБАЛ-Първомай” ЕООД.

От 2011 г. е Началник отделение ОАИЛ при „МБАЛ-Първомай” ЕООД.