Изберете страница

Отделение вътрешни болести

ІІ-ро ниво на компетентност по Медицински стандарт „Вътрешни болести”

тел:0893 63 18 77

 

 

Структура:

Общият брой легла в отделението са 31, разпределени както следва:

  • Пневмология и фтизиатрия – 10 легла;
  • Кардиологични – 13 легла;
  • Гастроентерологични – 8 легла;
  • Интензивни кардиологични – 6 легла;Разкрити сектори:
  • кардиологичен;
  • терапевтичен;
  • гастроентерологичен;
  • пулмологичен.

 

В отделението работят осем лекари със следните специалности: Вътрешни болести и гастроентерология, Кардиология, Пневмония и фтизиатрия, Вътрешни болести
Медицински сестри: 13

 

Отделението е оборудвано със съвременна апаратура – ЕКГ апарати, фиброгастроскоп, ректоскоп, ехокардиограф с цветен доплер, велоергометър, ехограф за изследване на коремни органи, щитовидна жлеза и гърда, спирометър, респиратор за обдишване, съвременни пациенти монитори „Шилер“ с възможност за постоянно следене на жизненоважните показатели, дефибрилатори, перфузори.

 

Дейност:

  • Диагностика и активно лечение на заболяванията на сърдечно-съдовата, белодробната, ендокринната, храносмилателната, пикочо-половата системи.
  • Съвременно мониториране на всички жизнени функции

Диагностичната апаратура осигурява функционална ендоскопска диагностика.
Осигурено е 24-часово дежурство в екип – лекар, медицински сестри и санитар.

 

Клинични пътеки

 

 

Телефон:
0893 63 18 77 /интензивен сектор/

Д-р Мария Павлова Папазова

Д-р Мария Павлова Папазова

Началник отделение

Специалност: Вътрешни болести и гастроентерология

Завършва висше медицинско образование през 1988 г. във ВМИ – гр.Пловдив.
Придобива специалност Вътрешни болести през 1994 г. и Гастроентерология през 1998 г.
Има завършени курсове по здравен мениджмънт.
От 1991 г. до 2000 г. работи като участъков терапевт в Общинска

поликлиника –гр.Първомай и като ординатор към Вътрешно отделение на болницата
От 2002 г.е началник на Вътрешно отделение при „МБАЛ-Първомай” ЕООД.