Изберете страница

Публична покана, публикувана в АОП под №9037721 от 29.12.2014 г

  1. Публичната покана сканирана – 29.12.2014 г.
  2. Документация – 29.12.2014 г.
  3. Протокол – 16.01.2015 г.
  4. Сключен договор – 10.02.2015 г.