Изберете страница
 1. Решение – 23.09.2015
 2. Обявление – 23.09.2015
 3. Документация – 23.09.2015
 4. Разяснение – 02.10.2015
 5. Заповед комисия – 27.10.2015
 6. Съобщение на комисията – 02.11.2015
 7. Протокол №1 – 04.11.2015
 8. Протокол №2 – 11.11.2015
 9. Съобщение – 11.11.2015
 10. Протокол №3 – 16.11.2015
 11. Съобщение – 16.11.2015
 12. Протокол №4 – 20.11.2015
 13. Приложение №1 към Протокол №4 – 20.11.2015
 14. Решение класиране – 20.11.2015
 15. Приложение №1 към решение – 20.11.2015
 16. Решение за прекратяване на процедура – 20.11.2015
 17. Върната/задържана гаранция за участие към поръчка доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ- Първомай“ ЕООД – 04.01.2016
 18. Информация за сключен договор – 04.01.2016
 19. Договори за възлагане на обществена поръчка – 04.01.2016
 20. Информация за изпълнени договори – 19.01.2017