Изберете страница

Услуги, предоставяни в „Медицински център І -Първомай“ ЕООД

„Медицински център І – Първомай“ ЕООД е с богат опит и традиции, осигурява професионално медицинско обслужване. Високата квалификация и опитът на лекарите, работещи в МЦ І – Първомай съчетани с модерната диагностична и терапевтична апаратура, оправдават съвременните изисквания за високо качество на медицинските услуги и добра медицинска практика. В центъра се извършват общомедицински и специализирани медицински услуги и дейности по следните специалности:

 • Акушеро-гинекологичен кабинет
 • Гастроентерологичен кабинет
 • Ендокринологичен кабинет
 • Кардиологичен кабинет
 • Кожно венерически кабинет
 • Клинична лаборатория кабинет
 • Неврологичен кабинет
 • Нефрологичен кабинет
 • Офталмологичен кабинет
 • Ортопедичен кабинет
 • Общо-практикуващи лекари
 • Педиатричен кабинет
 • Психиатричен кабинет
 • Урологичен кабинет
 • УНГ кабинет 
 • Хирургичен кабинет
 • Кабинет по физиотерапия рехабилитация