Изберете страница
 1. Решение – 12.04.2016
 2. Обявление – 12.04.2016
 3. Документация – 12.04.2016
 4. Приложение № 1  Техническа спецификация – 12.04.2016
 5. Приложение № 2 Техническо предложение – 12.04.2016
 6. Приложение № 3 Ценово предложение – 12.04.2016
 7. Заповед за назначаване на комисия – 25.05.2016
 8. Съобщение за отваряне на ценовите оферти – 02.06.2016
 9. Протокол №1 – 02.06.2016
 10. Протокол №2 – 13.06.2016
 11. Решение класиране – 13.06.2016
 12. Уведомително писмо за сключване на договор – 01.07.2016
 13. Договори по обособени позиции – 19.08.2016
 14. Информация за сключени договори – 08.09.2016