Изберете страница

Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“

НомерЛинкНаименованиеДата 1PDFРешение Линк към АОП21.03.2019 2PDFОбявление Линк към АОП21.03.2019 3PDFДокументация21.03.2019 4PDFПроект на договор21.03.2019 5ZIPОбразци22.03.2019 6ZIPЕЕДОП -образец21.03.2019 7PDFТехническа спецификация21.03.2019 8ZIPКСС -образец...