Изберете страница

„Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД” /договаряне без предварително обявление/

НомерЛинкНаименованиеДата 1PDFРешение Линк към АОП06.03.2019 2ZIPПокани 06.03.2019 3PDFПротокол02.04.2019 4PDFДоклад02.04.2019 5PDFРешение02.04.2019 6PDFОбявление за възложена поръчка 22.04.2019 7PDFTED Приложение към Официален вестник на...

Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта

НомерЛинкНаименованиеДата 1PDFРешение Линк към АОП27.02.2019 2PDFОбявление Линк към АОП27.02.2019 3PDFДокументация27.02.2019 4ZIPПриложение образци на документи27.02.2019 5PDFTЕD линк към Приложение към Официален вестник на ЕС27.02.2019 6PDFПротокол №1 09.04.2019...

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “ МБАЛ- Първомай“ ЕООД

НомерЛинкНаименованиеДата 1PDFРешение (Линк към АОП)12.12.2018 2PDFОбявление (Линк към АОП)12.12.2018 3PDFДокументация12.12.2018 4XLSXПриложение № 112.12.2018 5XLSXПриложение № 2 12.12.2018 6XLSXПриложение № 3 12.12.2018 7ZIPПриложение 4 Образци12.12.2018 8PDFTED линк...

Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-Първомай“

НомерЛинкНаименованиеДата 1PDFРешение Линк към АОП31.08.2018 2PDFОбявление Линк към АОП31.08.2018 3PDFTED Получено обявление Приложение към Официален вестник на ЕС31.08.2018 4PDFДокументация31.08.2018 5ZIPОбразци31.08.2018 6XLSXПриложение № 1 Техническа...

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД

НомерЛинкНаименованиеДата 1PDFРешение05.10.2016 2PDFОбявление05.10.2016 3RARДокументация05.10.2016 4PDFРазяснения31.10.2016 5PDFЗаповед за назначаване на комисия11.11.2016 6PDFСъобщение за отваряне на ценовите оферти 17.11.2016 7PDFСъобщение по чл.72 ал.1 ЗОП...