Изберете страница

МБАЛ „Първомай “ – гр. Първомай  е динамично развиваща се болница, следваща новите  практики в медицината. Лечебното заведение е акредитирано, обявява свободни места за лекари  и лекари специализанти и медицински сестри:

Лекари със специалност и специализиращи :

Вътрешни болести

Ендокринология

Пневматология и фтизиатрия

Кардиология

Гастроентерология

Нефрология

Неврология

Хирургия

Детски болести

Акушерство и гинекология

Неонатология

Анестезилогия   и  реанимация

Клинична лаборатория

Образна диагностика

Патоанатомия

 

Ние предлагаме:

 • Договор за спонсорство на обучението;
 • Допълнително материално стимулиране по време на обучителния период;
 • Отлична работна среда и възможност за реализация; 

 

 Медицински сестри за отделения :

 • Отделение по „Анестезиология и интензивно лечение”
 • Отделение по „Вътрешни болести”
 • Отделение по „ Нервни болести”
 • Отделение по „ Хирургия”

 

Изисквания: 

 • медицинско образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” Здравни грижи;
 • компютърна грамотност;
 • умения за работа в екип;
 • комуникативност; 
 • отговорност за навременното и точно изпълнение на  поставените цели.

 

телефон за връзка или email: mbal_par@abv.bg

0898875292 – д-р Румяна Бойлова;

08968350459- гл. м. с. Гинка Балева