Изберете страница

Обява за свободни работни места

МБАЛ „Първомай “ – гр. Първомай  е динамично развиваща се болница, следваща новите  практики в медицината. Лечебното заведение е акредитирано, обявява свободни места за лекари  и лекари специализанти и медицински сестри: Лекари със специалност и...

Приключила – Обява за конкурс по документи и събеседване

„МБАЛ-Първомай” ЕООД ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ за заемане на следните длъжности: 1.   Началник отделение “Хирургично” 2.   Началник отделение “Неврологично” 3.   Старша медицинска сестра – отделение “Хирургично” 4..  Старша медицинска сестра –...

Приключила – Конкурс по документи и събеседване за заемане на следните длъжности

ОБЯВА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЪРВОМАЙ” ЕООД гр.Първомай, ул.”Княз Борис І” №51, тел.:0336/63165   На основание чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ за заемане на следните длъжности:  ...