Изберете страница
НомерЛинкНаименованиеДата
1PDFРешение Линк към АОП31.08.2018
2PDFОбявление Линк към АОП31.08.2018
3PDFTED Получено обявление Приложение към Официален вестник на ЕС31.08.2018
4PDFДокументация31.08.2018
5ZIPОбразци31.08.2018
6XLSXПриложение № 1 Техническа спецификация31.08.2018
7XLSXПриложение № 2 Техническо предложение31.08.2018
8XLSXПриложение № 3 Ценово предложение31.08.2018
9PDFРешение за одобряване на обявление за изменение Линк към АОП21.09.2018
10XLSXПриложение № 1 Техническа спецификация (корег.)21.09.2018
11XLSXПриложение № 2 Техническо предложение (корег.)21.09.2018
12XLSXПриложение № 3 Ценово предложение (корег.)21.09.2018
13PDFTED Получено обявление Приложение към Официален вестник на ЕС21.09.2018
14PDFРазяснение25.09.2018
15PDFРазяснение 2 - (изгубило значение - виж.решение №35/09.10.2018 г.)05.10.2018
16PDFРешение за одобряване на обявление за изменение Линк към АОП09.10.2018
17PDFДокументация (корег.)09.10.2018
18PDFTED Получено обявление Приложение към Официален вестник на ЕС09.10.2018
19PDFСъобщение31.10.2018
20PDFПротокол №121.11.2018
21PDFПротокол №221.11.2018
22PDFПротокол №321.11.2018
23PDFОкончателен доклад21.11.2018
24PDFРешение класиране21.11.2018
25PDFОбявление за възложена поръчка - Линк към АОП14.01.2019