Изберете страница

Процедури по ЗОП

ОП Ид.NoОткриване на процедуратаПредмет на поръчкатаНомер на преписка в АОПВид процедура/ основание за провежданеСтатус
2-201905.03.2019„Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД” /договаряне без предварително обявление/00887-2019-0002ЗОП чл.79, ал.1 т.1ВЪЗЛОЖЕНА
1-201927.02.2019„Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта”00887-2019-0001ЗОП чл.73, ал.1ВЪЗЛОЖЕНА
2-2018 12.12.2018Доставка на лекарствени продукти за нуждите на " МБАЛ- Първомай" ЕООД00887-2018-0002ЗОП чл.73, ал.1ВЪЗЛОЖЕНА
1-201831.08.2018Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на
„МБАЛ-Първомай” ЕООД гр. Първомай”
00887-2018-0001ЗОП чл.73, ал.1ВЪЗЛОЖЕНА
1-201714.03.2017Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ- Първомай“ ЕООД /договаряне без предварително обявление/00887-2017-0001ЗОП чл.79, ал.1ПРЕКРАТЕНА
4-201605.10.2016Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД00887-2016-0004ЗОП чл.73, ал.1ВЪЗЛОЖЕНА